Skip links

Reglement

Bekijk hier het reglement van PUUR Theater Reuver. Indien u of uw kind lid wordt gaat u akkoord met de onderstaande regels.
Laatste bewerking op: 27 december 2019 na goedkeuring tijdens de extra ALV van 17 december 2019 mbt de automatische incasso.

De contributie van PUUR Theater bedraagt € 45 per half jaar per lid. Deze wordt uitsluitend per automatische incasso geïnd middels het ondertekenen van het machtigingsformulier. De betalingen worden afgeschreven rond 1 januari en rond 1 juli. Stapt een lid tussentijds in dan worden de bedragen naar rato verrekend. Het juiste bedrag wordt u door de secretaris kenbaar gemaakt. Tevens zal zij u het machtigingsformulier digitaal doen toekomen.

Bij de eerste afschrijving zal tevens een eenmalige kledingborg a €10 per lid worden afgeschreven. Zie kopje ‘kledingborg’.

In geval van uitblijven van ondertekening van de machtiging, storneren, of niet kunnen incasseren, zal – na een tweede herinnering aan de ouder(s) – een lid niet meer welkom zijn op de repetities.

Iedere speler dient 15 min. voor aanvang van de repetitie aanwezig zijn; de verantwoordelijkheid van PUUR Theater gaat in om 18.15 uur. Derhalve kan, bij eventuele calamiteiten pas na 18.15 uur aanspraak worden gemaakt op de collectieve verzekering via PUUR Theater. Iedere speler meldt zich bij een persoon van het productieteam. Er wordt geregistreerd wie aanwezig is, bij meerdere repetities afwezigheid zonder duidelijk overleg of toestemming wordt er gekeken of er aanpassingen moeten komen betreffende je eventueel toegekende rol. Indien een speler niet kan deelnemen aan een repetitie of later komt, wordt dit tijdig aangegeven bij Yentl 06 14999173.

Tijdens de repetitie is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Deze gaan uit of worden thuisgelaten. Ouders kunnen, indien nodig, altijd iemand van het regie team bellen. Tijdens de repetitie is het nuttigen van voedsel niet toegestaan. Enkel na de repetitie mag er voedsel genuttigd worden.

De regisseur mag, in overleg met het productieteam, bij een speler zijn rol aanpassen of een andere speler de desbetreffende rol geven. De speler mag niet zijn rol terug geven gedurende de productie, met uitzondering van bijzondere omstandigheden en altijd in overleg met de regisseur. De speler moet na aannemen van een rol ten alle tijden zijn verantwoordelijkheden nemen en deze nakomen. Dit betekent: 100% inzet, aanwezig zijn, tekst goed kennen. De regisseur overlegt met de kledingcommissie welke kleding bij de rol past. De speler schikt zich hierin, dit betekent dat de voorgeschreven kleding voor de rol, wordt geaccepteerd.

Gedurende de repetities kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden die gebruikt worden op social media of andere platforms ter promotie van de activiteiten van PUUR Theater. Indien een speler niet wenst dat zijn afbeeldingen ter promotie gebruikt worden, dient hij/zij dit aan te geven bij Yentl Evers. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een extra optreden gepland ter promotie van PUUR Theater. Elke speler dient hier aan deel te nemen mits de regisseur anders bepaalt of de speler wegens belangrijke redenen verhinderd is.

We hechten er belang aan te melden dat PUUR Theater de regels van de AVG* hanteert.

  • Algemene Verordening Persoonsgegevens
Voor iedere productie en optreden wordt door de kledingcommissie van PUUR Theater kleding gemaakt, aangekocht of gehuurd voor iedere rol die in de productie past. Dat betekent dat voor ieder individu gekeken wordt naar geschikte kleding voor zijn/haar rol, in overleg met de regisseur. Deze kosten worden gemaakt vanaf het begin van iedere productie; de kledingcommissie gaat immers meteen bij de start van een productie aan de slag om op tijd klaar te zijn voor de voorstelling. Soms komt het voor dat een lid – uit vrije wil of gedwongen door stage of opleiding – gedurende een productieproces het lidmaatschap beeïndigt, terwijl voor deze rol al kleding gemaakt, in de maak, danwel gehuurd of aangekocht is. Om in deze kosten tegemoet te komen stellen we een kledingborg in.
Hoe werkt het?
Bij het begin van de productie wordt deze kledingborg geheven voor de lopende productie. De hoogte van de borg bedraagt eenmalig 10 euro per lid. Maakt een lid de productie af – dwz tot en met de voorstellingen – dan wordt de borg niet door PUUR geïnd. Deze blijft als nieuwe borg staan voor de volgende productie. Daar geldt weer dezelfde regel. Beeïndigt een lid meteen ná de voorstelling het lidmaatschap, dan wordt de borg teruggestort op de rekening waarvan de borg ook  is overgemaakt aan PUUR Theater.
In principe wordt de borg dus alleen definitief door PUUR geïnd wanneer een lid tijdens het productieproces het lidmaatschap beeïndigd.
Wat moeten we doen?
Voor nieuwe leden wordt de borg meteen bij aanvang van het lidmaatschap geheven, gelijk met de eerste contributiebetaling. U krijgt bij aanmelding van uw kind een bericht van de secretaris van PUUR per mail mbt uw eerste contributiebetaling waarin ook de eenmalige borg verwerkt zit.